ÁI DỤC

ÁI DỤC   Vạn hữu vũ trụ có muôn màu muôn vẻ. Từ cảnh trí thiên nhiên đến vạn vật, con người, mỗi một đều có sắc thái riêng hoặc đáng yêu, hoặc đáng ghét, hoặc không đáng yêu nhưng không đáng ghét. Đối với những hình sắc đang yêu thì khởi tâm tham, bằng mọi cách phải thu về làm sở hữu cho...

Tuyệt đao Maharaj

Moments of pleasure are merely gaps in the stream of pain

Moments of pleasure are merely gaps in the stream of pain

Desire is the memory of pleasure and fear is the memory of pain.
Both make the mind restless.

How do you come to know...

How do you come to know...

But you must give yourself the opportunity through intensive, even arduous meditation.

Maharaj2

Ta là ai

Give up all questions except one: “Who am I?”

Bài viết mới
Trắng quan tâm nhất
Trắng mới nhất
Trắng