Người Mây Trắng

http://nguoimaytrang.com/vn


Chữ hiếu trong đạo Phật - Thích Liên Phương

Diễn giả: Hòa thượng Thích Liên Phương
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam - Ban Phật học Chùa Xá Lợi.
Kính mời quý vị xem Video Buổi pháp thoại với đề tài "CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT" tại Chùa Phật học Xá Lợi tháng 7-2014
Diễn giả: Hòa thượng Thích Liên Phương
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam - Ban Phật học Chùa Xá Lợi.