ÁI DỤC

ÁI DỤC   Vạn hữu vũ trụ có muôn màu muôn vẻ. Từ cảnh trí thiên nhiên đến vạn vật, con người, mỗi một đều có sắc thái riêng hoặc đáng yêu, hoặc đáng ghét, hoặc không đáng yêu nhưng không đáng ghét. Đối với những hình sắc đang yêu thì khởi tâm tham, bằng mọi cách phải thu về làm sở hữu cho...

Pháp thoại - Người Mây Trắng - Bài 1

Pháp thoại - Người Mây Trắng - Bài 1

Pháp thoại - Người Mây Trắng - Bài 1

Bản thân và sự sợ hãi

Bản thân và sự sợ hãi

​Hãy đối diện với sự thực; hãy nhìn cho rõ, đừng có trốn chạy khỏi thực tế. Giây phút bạn trốn chạy chính là giây phút mà nỗi sợ hãi khởi sự ám ảnh bạn.

Bài viết mới
Trắng quan tâm nhất
Trắng mới nhất
Trắng