ÁI DỤC

ÁI DỤC   Vạn hữu vũ trụ có muôn màu muôn vẻ. Từ cảnh trí thiên nhiên đến vạn vật, con người, mỗi một đều có sắc thái riêng hoặc đáng yêu, hoặc đáng ghét, hoặc không đáng yêu nhưng không đáng ghét. Đối với những hình sắc đang yêu thì khởi tâm tham, bằng mọi cách phải thu về làm sở hữu cho...

Không ai là ta

Không ai là ta

 19:00 17/05/2015

Bạn có thể đổi lại câu: Tại sao Ta không phải là Ai? Nếu có câu trả lời đến đúng trong bạn thì bạn phải hình thành nghi vấn trước câu hỏi đặt ra.

Gửi bạn trong tôi - nắm tay thành chân lý

Gửi bạn trong tôi - nắm tay thành chân lý

 18:49 17/05/2015

Điều trọng yếu ở cội nguồn là “cái không thể thấy” nên cái “thấy” từ tư duy là không thấy. Nếu cái nghe ở cội nguồn là “không nghe” thì cái nghe ở tai là không thực.

Sống là bất tử

Sống là bất tử

 06:55 11/04/2015

Như một cái gì “đã qua” mà bây giờ còn đọng lại, như chính nó. Đó là cảm giác. Sự kiện đã qua mà tâm lý thì luôn là hiện tại.

Trắng quan tâm nhất
Trắng mới nhất
Mây