ÁI DỤC

ÁI DỤC   Vạn hữu vũ trụ có muôn màu muôn vẻ. Từ cảnh trí thiên nhiên đến vạn vật, con người, mỗi một đều có sắc thái riêng hoặc đáng yêu, hoặc đáng ghét, hoặc không đáng yêu nhưng không đáng ghét. Đối với những hình sắc đang yêu thì khởi tâm tham, bằng mọi cách phải thu về làm sở hữu cho...

Không ai là ta

Không ai là ta

 19:00 17/05/2015

Bạn có thể đổi lại câu: Tại sao Ta không phải là Ai? Nếu có câu trả lời đến đúng trong bạn thì bạn phải hình thành nghi vấn trước câu hỏi đặt ra.

Trắng quan tâm nhất
Trắng mới nhất
Mây