Người Mây Trắng

http://nguoimaytrang.com/vn


Hiểu một lần là hiểu tận phù sinh

Hình đi lại đâu gọi là lẽ sống
Lời nói năng đâu phải cuộc sinh tồn
Hiểu một lần là hiểu tận phù sinh
Hình đi lại đâu gọi là lẽ sống
Lời nói năng đâu phải cuộc sinh tồn
Cảnh trời chiều lặng tĩnh giữa hoàng hôn
Ngày rạng rỡ quan huy từng chói lọi.
 
Tình bỏ ngỏ trúc đào xuân với hạ
Buổi thu tàn đông lại thấy nao nao
Nhìn biển xa tiếng sóng vỗ dạt dào
Xin cất mũ tiễn đưa nhau lần cuối.
 
Thôi em nhé hoa ngàn sương gió núi
Nhớ cho rằng ta mở ngỏ mười phương
Cuộc chơi xa rồi về tận cuối đường
Ta vẫn bước bên em ngày giáp mặt
 
Dù chẳng biết tên em tôi vẫn nhắc
Hiểu một lần là hiểu tận phù sinh
Cõi muôn hoa ngần ngại chút hữu tình
Sau tai mắt cõi khung trời hoát rộng.


Tác giả bài viết: Ngươi Mây Trắng