Người Mây Trắng

http://nguoimaytrang.com/vn


Gương rực sáng

Hỡi ánh sáng!
Vùng lên tăm tối lạnh,
Đã lâu rồi, ai biết lửa đi đâu.
Gương rực sáng
Hỡi ánh sáng!
        Vùng lên tăm tối lạnh,
Đã lâu rồi,
            ai biết lửa đi đâu.
Thế nhân vui
               mà nhân thế vẫn sầu
Tan tác chết
                  cây cành không đất mẹ.
Từ lâu lắm
                     nghe danh người dũng sĩ
Óc mơ hồ
                         chưa đủ tượng phôi thai
Hỡi yêu thương
                   thương nắm kéo tay dài
Trao hơi ấm
          cho hành nhân buốt lạnh
Không một lần
     trở lại với quê hương
Giờ tha thiết
        xin vâng lời chỉ dạy
Đốt hình hài
               cho tận lối chiêm bao
Kìa dũng sĩ
                  người đích là thi sĩ
Gỡ lạc lầm
                     trong nghệ thuật cao xa
Khéo tinh vi
                         ngôn ngữ đẹp chan hoà
Đưa linh khí,
                               đưa hồn ra khỏi mộng
Gỡ tư, tầm
                       lầm lạc gió trăng xưa
Nước vẫn trôi
                   mây vẫn toả trên đồi
Gương rực sáng
           trong bụi trời đất rộng…


người mây trắng ngời trên nơi tảng đá lớn, ngôi nhà đang ở