ÁI DỤC

ÁI DỤC   Vạn hữu vũ trụ có muôn màu muôn vẻ. Từ cảnh trí thiên nhiên đến vạn vật, con người, mỗi một đều có sắc thái riêng hoặc đáng yêu, hoặc đáng ghét, hoặc không đáng yêu nhưng không đáng ghét. Đối với những hình sắc đang yêu thì khởi tâm tham, bằng mọi cách phải thu về làm sở hữu cho...

Hình ảnh

Đón chào hư vô

Đón chào hư vô

Trưa này từ đỉnh non cao
Mình ta hát khúc đón chào hư vô

Trên không có người  -  Dưới người không có

Trên không có người - Dưới người không có

Mộng là một cõi trần gian
Thì chiêm bao hoạ cũng một trang tuyệt vời

Trắng quan tâm nhất
Trắng mới nhất
Mây