ÁI DỤC

ÁI DỤC   Vạn hữu vũ trụ có muôn màu muôn vẻ. Từ cảnh trí thiên nhiên đến vạn vật, con người, mỗi một đều có sắc thái riêng hoặc đáng yêu, hoặc đáng ghét, hoặc không đáng yêu nhưng không đáng ghét. Đối với những hình sắc đang yêu thì khởi tâm tham, bằng mọi cách phải thu về làm sở hữu cho...

Bài viết

Không ai là ta

Không ai là ta

Bạn có thể đổi lại câu: Tại sao Ta không phải là Ai? Nếu có câu trả lời đến đúng trong bạn thì bạn phải hình thành nghi vấn trước câu hỏi đặt ra.

Gửi bạn trong tôi - nắm tay thành chân lý

Gửi bạn trong tôi - nắm tay thành chân lý

Điều trọng yếu ở cội nguồn là “cái không thể thấy” nên cái “thấy” từ tư duy là không thấy. Nếu cái nghe ở cội nguồn là “không nghe” thì cái nghe ở tai là không thực.

Khả năng chân lý

Khả năng chân lý

Thế giới thực trạng mà ta đang sống, loài người đang sống, đang chết và đang vượt qua. Một cơ may, bất cứ kẻ nào có thể nhận diện được sự thật.

Không phải là tâm

Không phải là tâm

Khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm

Sống là bất tử

Sống là bất tử

Như một cái gì “đã qua” mà bây giờ còn đọng lại, như chính nó. Đó là cảm giác. Sự kiện đã qua mà tâm lý thì luôn là hiện tại.

Tin sáng từ ánh sáng của Người Mây Trắng

Tin sáng từ ánh sáng của Người Mây Trắng

Trên đỉnh cao của thượng tầng cảm xúc, trong làn mây trắng xóa giữa trời xanh, lần đầu tôi nhận biết được “CÁI KHÔNG THÂN”.

Cảnh chiều hoàng hôn nơi biển và đảo

Kiến tánh

Kiến tánh không phải là một chuyện xa vời, không phải là một lý thuyết suông. Vì trong đời sống không có một phút giây nào mà bạn không có nó.

Tam

Tâm

Tâm là nơi chứa đựng, nơi sinh khởi, đồng thời cũng là nơi bám víu, dính chấp. Sở dĩ bạn không bật sáng được tâm mình một cách rõ rệt vì bạn đã bám chặt một cái gì đó...

Trắng quan tâm nhất
Trắng mới nhất
Mây